ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΖΙ
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΖΙ
ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΖΙ

     Το Ινστιτούτο Διαπολιτισμικών Σχέσεων είχε ιδρυθεί με σκοπό να υποστηρίζει τις πανανθρώπινες πολιτιστικές αξίες και την πνευματική καλλιέργεια στη σημερινή εποχή και να υλοποιεί τις πρωτοβουλίες στον τομέα πολιτισμού, θρησκείας, τουρισμού, ιστορίας, τεχνών, επιστήμης και εκπαίδευσης όπως και να συμπράττει στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα στους προαναφερόμενους τομείς. Ο βασικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να διατηρήσει τη μοναδικότητα των στοιχείων της πολιτισμικής ταυτότητας του εκάστοτε εθνικού πολιτισμού διαφόρων λαών, να συμβάλλει στη σύσφιξη των διακρατικών σχέσεων και στην περεταίρω διαμόρφωση της πνευματικής συνιστώσας των πολιτών διαφόρων χωρών του κόσμου.
     Το Ινστιτούτο Διαπολιτισμικών Σχέσεων εκπονεί προγράμματα και εκτελεί πολυκλαδικά πρότζεκτ σε διαφορετικές κατευθύνσεις: φεστιβάλ, διαγωνίσματα, αθλητικοί αγώνες, φόρουμ, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, εκθέσεις και πολλές άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες προορίζονται για διαφώτιση της σύγχρονης γενιάς, και κάποια από αυτά στην παρότρυνση νέων ταλέντων, στην γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τις ιστορικές πηγές, οι οποίες παρουσιάζουν τη διαδικασία της διαμόρφωσης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, και του συστήματος ανάδειξης σωστών κοινωνικών προτύπων.
     Τα πρότζεκτ του Ινστιτούτου Διαπολιτισμικών Σχέσεων προσανατολίζονται στα βασικότερα και τα πιο σημαντικά κρατικά και διεθνή προγράμματα, στην διαπλάτυνση και στήριξη των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των χωρών και βασίζονται στο διάλογο, ο οποίος γίνεται στη γλώσσα των ανωτάτων πνευματικών αξιών, οι οποίες δεν έχουν εθνικά και κρατικά σύνορα.

Τα έργα μας

 

 

Δραστηριότητες